Forsikringa koster kr. 600,- pr år, og er frivillig.

Den er tilgjengeleg for alle klubbmedlemmer 13 år og eldre. (For utøvarar opp til og med 12 år gjeld NIF sin barneidrettsforsikring).

Forsikringa kan teiknast gjennom MINIDRETT.

Meir informasjon og forsikringsvilkår finn du her: http://www.orientering.no/nyheter/frivillig-utoverforsikring-for-2020/