Symjing

Symjeleir til Lustrabadet i Gaupne

Symjeguppa ynskjer å invitere symjarar, foreldre og sysken til treningsleir i Gaupne, helga 15-17 november.
Les meir