Symjegruppa har avtale med Proffsport. Medlemmar i Symjegruppa får klubbklede til sterkt reduserte prisar. Følg denne lenka for å kome til nettsidene.