Klikk her for informasjon om korleis ein blir medlem i symjegruppa.

NB! Hugs å velje aktivitet Symjing etter at du har meldt deg inn i Voss Idrottslag.