Avtale med NR1 Fitness Voss


Medlemmer som ynskjer eit ekstra treningstilbod får tilbod om ein månadsrabatt på kr 50. Avtalen gjeld medlemsskap i 12 månader.

Avtalen med prisar per april 2023 ligg vedlagt.

Ved kjøp viser du medlemskort i Voss IL. Dette skriv du ut frå "Min idrett".