Det vart teikna ny 3-årig samarbeidsavtale med Voss Sparebank i mai 2021. Sjå vedlegg