Turn

Treningtider hausten 2020

For å gjennomføre trening i haust har me gjort ein del endringar. Som de ser må me dele ein del parti i to og køyre trening annakvar veke - grunnen til dette er begrensing på 20 på kvar trening. Me håpar dette er ei god løysing og at kvaliteten på kvar trening blir betre. Lurar du på noko? Fylgj med på Facebooksida vår for siste nytt!
Les mer