Sjur Stråtveit Gravning
e-post: sjugge@live.com
tlf: 48246804

Philip Leikvoll Tandberg
e-post: philip.tandberg@gmail.com
tlf: 90401901

Kristina Finne
e-post: Kristina.Finne@voss.herad.no
tlf: 91142633