Norsk orientering har ymse informasjon både for løypeleggjar og utøvar. Trykk på læring på hovudsida: http://www.orientering.no/

 

Kurs i orientering for vaksne/ungdom

Er du vaksen nybyrjar i orientering, går på Stolpejakt eller Tur-orientering, og vil læra meir om orienteringskartet og enkel bruk av kompass? 

I kurset får de kunnskap om:

  • karta – kva dei ulike fargane og kartteikna står for
  • korleis løypene kan sjå ut
  • enkel kompassbruk
  • korleis vi brukar brikker, og korleis dei fungerer
  • korleis postbeskrivelsar ser ut, og kva det betyr det som står på desse

Pr. no har vi ikkje planlagt nytt kurs, men ta gjerne kontakt for å melda di interesse. Du når oss på e-post ogruppa.voss@gmail.com eller ta kontakt med Tone på tlf. 41606412.

Vi tek og på oss å arrangera kurs for bedrifter.