Meld inn deg eller ditt barn

Kort rettleiing

 1. Logg deg inn med IdrettensID eller lag ny Brukar dersom du ikkje er registrert i Min Idrett frå før.
 2. Som forelder/føresett kan du administrera heile familien frå same innlogging.
 3. Du kan oppretta/leggja til familiemedlemsskap.
 4. Du kan betala kontingent med kort eller Vipps. 
 5. Her finn du ei enkel brukarrettleing:
  1. Eg skal registrera meg i laget
  2. Eg vil velja aktivitet

Dersom du vil melda deg inn i fleire/andre grupper i laget, kan du også gjera det her.

Kontingent

 • Born kr 200 - til og med 16 år
 • Vaksne kr 350
 • Familiekontingent kr 750 for foreldre/føresette og born til og med 19 år.

Merk at enkelte grupper også har treningsavgift. Medlem i ei gruppe gjeld som medlem i ALLE grupper, men gje melding om kva gruppe du vil stå i.

Utmelding

Dersom du vil melda deg ut av ei gruppe, eller ut av laget, kan du sjølv gjera det i Min Idrett. Her er ein video som fortel korleis du går fram.