Symjegruppa på Voss blei stifta i 1960, og har drevet med symjeopplæring i over 50 år. Hos oss er det plass til alle som ein, og me vektleggjer at alle skal trivast. Me driver med breddeidrett (symjekurs) og konkurransesymjing / aktiv trening.

Vårt hovudmål med symjeopplæring er å gjere born trygge,sjølvstendige og glade i vatn, og dermed også å forebygje drukningsulykker. Symjegruppa på Voss er ein foreldredrevet gruppe med eit solid sosialt fokus.