Bli medlem
Foreldre/føresette  vert bedne om å registrera seg og sine barn som medlem i laget og gruppa
Les meir om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem

Kontaktperson

voss.turn@outlook.com