Bli medlem
Foreldre/føresette  vert bedne om å registrera seg og sine barn som medlem i laget og gruppa
Les meir om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem

Kontaktperson
Linn Sæbø Øksnes
Leiar turn
Mobil: 41448908
voss.turn@outlook.com