Det er krav om politiattest for tilsette og frivillege som skal utføra oppgåver for idrettslaget som medfører eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller menneske med utviklingshemming. Kravet gjeld for alle over 15 år. 

Framgangsmåte

 1. Den som pliktar å leggja fram politiattest må få ei stadfesting for behovet frå den ansvarlege for politiattest i laget. Stadfestinga skal skrivast på eit eige skjema.

  Gjer slik: Den ansvarlege i gruppa sender/gjev den ansvarlege for politiattestar namn, personnummer og epostadresse til den som skal ha politiattest. Den politiattestansvarlege fyller så ut stadfestinga og sender skjemaet til den som søkjer politiattest.

 2. Vedkomande sender så sjølv søknaden om politiattest og legg ved stadfestinga. De søker elektronisk.

 3. Elektronisk søknad til
  https://attest.politi.no/

  Eventuell søknad i papirversjon 

  Søknad om politiattest - bokmål
  Søknad om politiattest - nynorsk

  Skjemaet skal sendast til:
  Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
  Postboks 113
  9951 Vardø

 4. Etter at søknaden er handsama av politiet, blir han returnert til søkjaren

 5. Når attesten er mottatt, skal han visast til den ansvarlege for politiattestar i laget som er pliktig å føra oversikt over kven som er krevd for attest og dato for når attesten vart vist. Sjølve attesten skal søkjaren ha.

  NB Me gjer det slik: Leiaren i gruppa kontrollerer politiattesten og gjev melding til den ansvarlege i laget.

Her finn du meir informasjon om ordninga.

Ansvarleg for politiattestar i Voss IL:

Tore Tvilde, ttvilde@gmail.com
Torgils Bryn (vara) torgils.bryn@visma.no