Kvar gong du spelar går inntil 7% av speleinnsatsen til den grasmottakaren du vel - utan at det går ut over din innsats, premie eller vinnarsjansar. Me oppmodar deg til å støtta laget.

Send SMS "Grasrotandelen 974806428" til 60000