Booking møterommet
Møterommet har me felles med FBK Voss. For å bestilla rommet sender du ein e-post til sport@fbk.voss.no. Kalenderen under viser når møterommet er ledig. Opptatt er merka med rød farge.

Lagsrommet
For å bestilla rommet sender du ein e-post til post@vossil.no med dato og tidsrom. Kalenderen under viser når møterommet er ledig. Opptatt er merka med grønn farge.