Voss IL Alpin samarbeider med IL Ørnar, og dei har ei felles heimeside. Den felles heimesida finn du her