Stemne på Voss: På dei fleste stemna melder du deg på ved start, men fint om du kan førehandspåmelda deg på e-post eller SMS. Sjå info for kvart stemne på heimesida. 

Andre stemne: Dei fleste større stemne har påmelding i Min idrett/i-sonen. Her kan du melda deg på sjølv, men du då gje melding til laget pga. av startkontingent som skal betalast på førehand. For nokre få større stemne vert det sendt faktura i etterkant - det står i så fall i innbjodinga (t.d. Karabinleikane).

Du kan like gjerne gje melding om kva stemne og øving du ynskjer vera med på, så ordnar laget med felles påmelding.

NB Alle frå 13 år må kjøpa lisens/forsikring. Det gjer du her: Kjøp lisens 
Dersom du ikkje har betalt lisens vil resultata dine bli strokne. Du kan risikera ikkje å få delta dersom lisensen ikkje er betalt.