Stemne på Voss: På dei fleste stemna melder du deg på ved start. Sjå elles info for kvart stemne. 

Andre stemne: Dei fleste større stemne har påmelding i Min idrett. Her kan du melda deg på sjølv, men du må då gje melding til ein ansvarleg i laget pga. av startkontingent som må betalast. Men elles kan du berre gje melding om kva stemne du ynskjer vera med på, så ordnar laget med påmelding.