Stemne på Voss: På dei fleste stemna melder du deg på ved start, men du kan gjerne førehandspåmelda deg. Sjå info for kvart stemne. 

Andre stemne: Dei fleste større stemne har påmelding i Min idrett. Her kan du melda deg på sjølv, men du då gje melding til ein ansvarleg i laget pga. av startkontingent som må betalast.

Men du kan like gjerne gje melding om kva stemne og øving du ynskjer vera med på, så ordnar laget med påmelding.