Om lisens

Det er krav om lisens for alle arrangement i regi av klubbar tilknytta NFIF. Banearrangement krev heilårslisens, for mosjonsarrangement kan det løysast engongslisens. 
Med betalt lisens er du forsikra på trening og i samtlege friidrettsarrangement i Noreg og andre land du deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjar og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakarar få rådgjeving og hjelp til å bestilla time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon

Alle deltakarar på banearrangement må ha heilårslisens fra det året dei fyller 13 år. Resultat som er oppnådd utan betalt lisens vil bli stroke ved årsslutt, og såleis bli sletta fra ofisiell statistikk.

Prisar heilårslisens: 
Grunnlisens kr 420 
Utvidet lisens kr 950

Her kan du lesa meir om lisens og kjøpa han:  LISENS