Orientering – er for alle! Orientering er å bruka kart og kompass til å planlegga og finna vegen frå post til post i terreng eller byområde. Orienteringsløp (O-løp) er delt inn i ulike klassar frå nybyrjar til røynde. På Voss legg me vekt på å gi eit tilbod til dei som likar å vere ute, og som synest det er ekstra spanande når postar er målet.

Orienteringsgruppa (O-gruppa) i Voss IL arrangerer løp mellom anna i Bømoen, Prestegardsmoen, Storåsen, Bulko, Lemmesmarki, Kvålsåsen, Ukvitne og Hanguren. Frå april til midt i oktober er det stor aktivitet i O-gruppa. Sjå terminlista for dato og stad. Meir info om O-gruppa og aktiviteten vår ligg på heimesida. Løpa vert annonsert på Facebook og på heimesida vår.

O-løp og O-treningar har klassar og løyper for alle aldersgrupper og nivå, og er opne for alle som har lyst å prøva orientering og for dei som er meir røynde. Det er:

  • Inga førehandspåmelding.
  • Fri start mellom kl. 18 – 19.
  • Opplæring på staden for dei som ynskjer det.

Vi har og Tur-orientering og Stolpejakt der du kan finna postar/stolpar når det måtte passa i tidsrommet ca. 1. mai - 15. oktober

Meir informasjon finn du i O-faldaren.