Dei siste åra har symjegruppa på Voss klart å rekruttere symjarar som ynskjer å driva med konkurransesymjing. Dette syns me er veldig kjekt, både som symjegruppe og foreldre. Symjarane gler seg til kvart stevne. Sommarfuglar i magen, mestringskjensle og ikkje minst gleda av å vera i dette fantastiske miljøet. Voss hevdar seg også i konkurransane, det er stor stas!

For dei som ikkje er kjent med symjestevne og måten dette blir organisert på blir det gjort på følgande måte. Det er i hovudsak delt inn i uapproberte og approberte stevner.

Uapprobert stevne

Uapprobert stevne vil sei at det ikkje er dommarar og dermed ingen moglegheit for diskvalifikasjon på symjedistansane. Symjetider blir notert i stevne sine lister, men dei blir ikkje annonsert andre stadar. Desse stevna er særs egna for dei yngste symjarane, frå Sjøløve. Dei blir holdt i 25 meters basseng og symjedistansane varierer frå 25m til 200m.

Approbert stevne

Approbert stevne vil sei at det er med reglar og mulig diskvalifasjon. Dommarane er vaksne og står/går langs kanten under symjedistansen. Desse stevna føregår i 25m eller 50m basseng. Ein kan til dømes bli diskvalifisert for feil symjetak, feil ved vending, tjuvstart m.m. MEN; det er ikkje så farlig, alle blir diskvalifisert ein gong i blant. Ingen får vita at dei er diskvalifisert før etter dei er kome på land, alle får fullføre symjedistansen.

Grunn til diskvalifikasjon får ein vita seinare. Ein kan då nytta dette til fokus og forbetring teknikk, slik at ein ikkje blir diskvalifisert neste gong. Erfaringsvis er det viktig at ein ikkje har for stort fokus rundt dette med diskvalifikasjon. Ofte lagar foreldra ei større greie ut av dette enn barnet sjølv.

Ufarleg gjer det

Vår oppmoding: ufarleg gjer det! Forklar barnet at dette er berre ein måte ein kan få tips til å bli ein enno betre symjarar. Trenarane i bassenget har alltid fokus på å veileda barnet til rett teknikk slik at ein unngår diskvalifikasjonar, men konkurranse kan opplevast stressande og ein gjer feil. Slik er det berre, det er heilt normalt. Dette veks ein på. Per i dag har me fleire symjarar på nivå Gullfisk som har prøvd seg, me vonar fleire blir med. Ein kan delta på desse stevnene frå det året du fyller 9 år. Er du usikker på om barnet ditt er symjedyktig nok til å delta, spør trenaren eller hovudtrenar Renate Lunde.

Foresattes deltagelse

Alle foreldre må ikkje alltid vera med på alle stevner. I dei tilfelle der det er mange (20 eller meir) påmeldte symjarar, ynskjer styret i symjegruppa, å legga til rette for felles transport. Elles føregår transport via privatbilar eller kollektiv transport. Me er avhengig av at det alltid er nokon foreldre med og at desse er villig til å ta ansvar for andre symjarar enn sitt eige barn. Dette må alternere. Dette avtalar me vià «Facebook» «messenger grupper» for kvart stevne.

Det viktigaste er at ein melder frå til trenar innan fristen om at ditt barn ynskjer å vera med og om du som foreldre kan vera med eller ikkje. Me prioriterer symjestevner i Hordaland symjekrets, men prioriterer også nokon lengre vekke. Eventuell overnatting og organisering rundt dette vil også bli tatt opp ved kvart enkelt stevne.

Hjertelig velkomne

Me vonar dette informasjonsskrivet gjer at foreldre og symjarar har lyst til å vera med på eit stevne for å prøva om dette kan vera noko for denne symjaren. Det følger med stemningsgaranti, både i vatnet, på kanten og på tribuna. “24 chillis cup” og “søtt+salt cup” er stevner som høver godt for alle aldrar og som ein fin plass og prøva seg på sitt fyrste stevne. Men alle er velkomne til alle stevnene. Viser til årsoversikt som er annonsert på facebook tidligare. Bli med då vel!

TIPS: www.medley.no er ein nettstad som blir nytta ved alle approberte stevner. Her kan ein følga med på barnet sine symjetider heime frå sofakroken. Her finn ein også all informasjon om alle approberte stevner.