Me kom diverre ikkje i gang hausten 2022, men frå etter nyttår 2023 startar me opp att. 

Me trenar ein time kvar torsdag.

På idrettsskulen er det mykje leik og moro. Me er både ute og inne og i ulike miljø. Aktivitetane vonar me er klare til rundt 15.desember

Idrettsskulen er for barn i 2.-5. klasse - frå skulane Gjernes, Vangen og Gullfjordungen. Frå andre skular dersom det er plass. 

  • 2.-3. klasse, torsdag kl 17-18
  • 4.-5. klasse, torsdag kl 18-19

Til no, 17.12.22, er det påmeldt 21 born - 12 av desse i 2.klasse. Dersom det ikkje vert vesentleg fleire påmelde, vil me slå saman 3.-5.klasse i ei gruppe. 

På nokre av aktivitetane vil alle møta til same tid dvs. kl 17.00.   

Send inn påmelding på e-post eller sms. Det er Avgrensa plassar, ca 20 i kvar gruppe, så ver raske med påmelding. 

E-post til: ttvilde@gmail.com eller til post@vossil.no 

SMS til: 90745583

Me treng:

  • Namn på barn, fødselsår, klasse og skule
  • Namn på føresett med telefonnummer og eventuelt e-post

Me planlegg oppstart torsdag 5.januar

Det er inga treningsavgift på idrettsskulen, men du må vera medlem i Voss IL. For born kostar medlemsskapen kr 200 per år. 

Les om korleis du blir medlem på heimesida vår: BLI MEDLEM

Du kan eventuelt senda ein e-post eller SMS til oss.

VELKOMEN TIL IDRETTSSKULEN