Førsteklassingane frå skulane Vangen, Gullfjordungen og Gjernes, samt andreklassingane frå Gullfjordungen skule trenar torsdagar kl. 17. 00 – 18.00.

Andreklassingane frå skulane Vangen og Gjernes, samt alle tredjeklassingane og fjerdeklassingane (frå Vangen, Gjernes og Gullfjordungen) trenar torsdagar kl. 18.00 – 19.00

  • Torsdag 31. oktober – Fjose gard
  • Torsdag 7. november – Vangen skule
  • Torsdag 14. november – Vangen skule
  • Torsdag 21. november – «FRI» (Gro på kurs)
  • Torsdag 28. november – Vangen skule (Siste gong før jul)

Idrettsskulen startar opp att i veke 2 (torsdag 9. januar)

Hugs å betale kontingent


Gro Almeland Sævig
91 74 66 72