Førsteklassingane frå skulane Vangen, Gullfjordungen og Gjernes, samt andreklassingane frå Gullfjordungen skule trenar torsdagar kl. 17. 00 – 18.00.

Andreklassingane frå skulane Vangen og Gjernes, samt alle tredjeklassingane og fjerdeklassingane (frå Vangen, Gjernes og Gullfjordungen) trenar torsdagar kl. 18.00 – 19.00

Hugs å betale kontingent


Gro Almeland Sævig
91 74 66 72