Nokre aktuelle søknadsordningar om tilskot/støtte/gåver:

  • Voss Sparebank. Gruppene vert oppmoda om å søka ålmennyttige gåver. Banken ynskjer at det er hovudstyret som er avsendar, og at det er ei rullering av søknader mellom gruppene. Fleire grupper kan søka det same året.
  • Lokale tilskotsordningar/prisar/stipend. De finn ei oversikt på kommunen si heimeside.
  • Tilskotsportalen: Voss kommunen tilbyr frivillige organisasjonar tilgang til Tilskotsportalen. Les meir her. 
  • Fritidsfondet - støtteordning til deltaking i fritidsaktivitet på Voss: Fritidsfondet - Voss herad
  • I aktivitetskalenderen www.voss.friskus.com er det no kom eit nytt menypunkt kalla «STØTTEORDNINGAR». Her er  det samla informasjon om støtteordningar til barn og unge i Voss herad.
  • På Voss herad sine heimesider under «Kultur, idrett og fritid» er det samla nyttig informasjon til ungdom, dette ligg under «Ung på Voss», også her finn ein informasjon om «Støtteordningar, barn og unge»
  • Her finn du Equinor si støtteordning til gode formål for barn og ungdom: Equinor  
  • Ekstraløyving frå Vestland fylkesskommune for 2023. Sjå Vestland idrettskrets. Mogeleg å søka frå 1.februar på eige søknadsskjema Søknadsfrist er 15.mars.