Nokre aktuelle søknadsordningar om tilskot/støtte/gåver:

  • Voss Sparebank. Gruppene vert oppmoda om å søka ålmennyttige gåver. Banken ynskjer at det er hovudstyret som er avsendar, og at det er ei rullering av søknader mellom gruppene. Fleire grupper kan søka det same året.
  • Lokale tilskotsordningar/prisar/stipend. De finn ei oversikt på kommunen si heimeside.
  • Tilskotsportalen: Voss kommunen tilbyr frivillige organisasjonar tilgang til Tilskotsportalen. Les meir her.