Voss I.L. har sidan januar-08 hatt eit tilbod for barn/ ungdom i grunnskulen med nedsett funksjonsevne.
Det er aktivitetar og leikar i gymsalen på Gullfjordungen skule ein time per veke.

To instruktørar er med. I tillegg får me hjelp frå støttekontaktar/foreldre når det er trong for det.

Kontaktperson er Fysioterapeut Elise Bøysen tel: 91874203