LAG 2012/2013+2014/2015

Tysdag kl. 17.00-18.00 Voss Gymnas

 

LAG 2010/11

Tysdag Kl. 16.00-17.00 Voss Gymnas
Onsdag Kl. 17.00-18.30 Voss Vidaregåande skule

 

LAG 2008

Måndag Kl. 19.00-20.30 Voss Vidaregåande skule
Onsdag Kl. 19.45-21.00 Voss Vidaregåande skule
Fredag Kl. 19.00-20.30 Voss Vidaregåande skule (Felles med 2006 laget)

 

LAG 2006

Måndag Kl. 20.30-22.00 Voss Vidaregåande skule
Onsdag Kl. 18.30-19.45 Voss Vidaregåande skule
Fredag Kl. 19.00-20.30 Voss Vidaregåande skule (felles med 2008 laget)

 

VEL MØTT TIL TRENING!