Ein idrettsskule er et variert aktivitetstilbod der barn til og med det året dei går i 5. klasse får prøva seg i fleire idrettar og i fleire miljø, for eksempel i sal, i skog og mark, på snø og is eller i vann.
 
Det vert lagt vekt på å utvikla ein god grunnmotorikk gjennom leik og aktivitetar tilpassa barnet sitt  utviklingsnivå.
 
Du kan lesa meir på Norges idrettsforbund sine nettsider om barneidrett.