Tennis i Voss IL

Etter mykje dugnad og mykje nedbør opnar banane i 2022 onsdag 1. juni. med "Open Dag".

Det er då gratis tilgjenge for alle frå kl 18-20. Utstyr er til låns, og det vert gjeve instruksjon, nybyrjarar velkomne. Ein må ha sko med flat såle. Slike opne dagar vert det kvar onsdag framover.

Mandagstennis

Mandager kl 19-21 vert det "Mandagstennis" der medlemmer i Tennisgruppa samlast for singel og double spel.

Medlemskap

Oppfordrar alle til å betale medlemskap i Voss IL via minidrett.no og markere TENNIS GRUPPE OG TENNIS GREIN. Dette gir adgang til bane og utstyr. Spørsmål ang medlemskap kan rettast til torsmot@gmail.com

Matchi

Me fortset med Matchi som bookingsystem. Dei som ikkje har laga seg ein brukar må gå inn på Matchi.se for å gjere dette. Spørsmål ang Matchi kan sendast til hedan@online.no

Tennisutstyr

Har du behov for tennisutstyr har me klubbavtale med Torinor med gode rabattar. Infoskriv ligg på FB Tennisgruppa Voss Idrottslag

Me kan no tilby strenging av tennisracket. Viktig å stilla med nystrenga racket til sesongen. Pris kun kr. 250,- inkl strengar.

Spørsmål om dette og andre ting kan rettast til kontaktperson for Voss IL Tennis.

Kontaktperson
Per Loven
Leiar tennis
90536540
per.loven@moller.no

Bli medlem
Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les meir om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem

Tilbake