Treningsplan våren 2023 

Måndag kl 17-18/18.30: Født frå 2012 – eventuelt frå 10 år (født 2013)

  • Hovudvekt på løpstrening, men og hopp og kast
    Ansvar: Tore

Onsdag kl 17-18: Rekruttar 7-10 år – første gong 26.04

Onsdag kl 17-18/18.30: Født frå 2012/2013 

  • Hovudvekt på hopptrening, men og løp og kast
    Ansvar: Morten og Tore

Frank vert med på kasttrening når det høver