Løpstrening (ute) - frå årsklasse 2011 (11 år i 2022)

  • Onsdag kl 17-18. Første gong 2.november Frammøte ved garderobane i kjellaren i idrettshallen (inngang på nedsida i vest). Løpstreninga vert i Prestegardsmoen og litt på friidrettsbana. 

Trening i idrettshallen - frå årsklasse 2012 (10 år i 2022)

  • Fredagar kl 14.30/45 - 16.00. 

Me har diverre førebels ikkje tilbod om trening for rekruttar, men eit flott alternativ er å delta på idrettsskulen til Voss IL, https://vossil.no/post/303

VEL MØTT TIL TRENING!