Her er den oppdaterte funskjonærlista for dei tre renna våre.