Redigera heimesida

1 Laga undersider

 • Logg deg inn som administrator
 • Trykk meny
 • Trykk Nytt menyelement (øvst til høgre på sida)
 • Skriv inn Tittel t.d  «Trening basketball»
 • Trykk plassering og pass på at det i rullegardina står gruppenamn (Basket)
 • Trykk så lagre  

Undersida Trening Basketball vil du då sjå i menyen (øvst til høgre på mobil/til venstre på PC)
Lag fleire undersider på same måte. 

2 Skriva tekst/leggja til bilete til ei underside 

 • Trykk Underside i menyen
 • Trykk deretter + Ny underside (øvst til høgre)
 • I sida du får opp trykkjer du rullegardina øvst til høgre og skrollar deg til aktuell underside (som du laga i punkt 1). 
 • Skriv inn tittel, tekst og dra eventuelt inn eller lasta opp eit bilete.
 • Til slutt kan du eventuelt leggja til vedlegg – sjå nedst på sida
 • Trykk lagre  

Endre sida: Trykk på sida i menyen og endre knappen ligg øvst til høgre (må vera innlogga som adm.). Hugs å lagra.

3 Nyheit – tekst på framsida

   Bruk framsida til nyheiter med bilete (eller utan bilete) 

 • Du må vera innlogga som adm.
 • Trykk øst i menyen +Skriv ei nyheit 
 • Øvst til høgre på sida du får opp finn du rett side i rullegardina (for superbrukarar)
 • Skriv så inn tittel/innleiing/hovudtekst, legg til bilete, eventuelt vedlegg og lagra 

NB Du kan velja om nyheita skal vera synleg på framsida (hovudsida til laget) eller berre på gruppesida. Det får du vurdera sjølv. 

Emne: Heilt nedst på redigeringssida kan du velja emne. Då kan du i ettertid søka etter nyheita (trykk på den gule boksen på biletet/eller over teksten dersom ikkje lagt ut bilete).