22 okt 2020 

Ridning for 1 og 2 klasse fra alle skoler

Håndball for 3 og 4 klasse fra alle skoler

 

1.parti er alle 1 og 2 klassinger fra alle skoler møter på Kyte, Voss Hestesportsenter, Reppavegen 745.

Merk delt oppmøte på gruppene, da de ikke kan være for store pga av hestene.

Gruppe 1: møter 16:30 - 18:00 Vangen, Gjernes, Gullfjordingen 1 klasser 

Gruppe 2: møter 18:15 - 19:45 Vangen og Gjernes, Gullfjordingen 2 klasser

NB: Barna skal først gå gjennom en powerpoint der det informeres om hva de skal gjøre. Hvert barn SKAL også følges av en voksen da det er vitkig at hestene ikke blir redde. Evt max 2 barn på en voksen.

Klær til utebruk og etter været. Det er god parkeringsmuligheter.

Ragnhild fra idrettskulen er tilstede og registerer alle.

 

2.parti Håndball for 3 og 4 kalssinger alle skoler oppmøte i Voss Idrettshall.

Tid kl 17:00 -18:00. Ha på innesko og treningsklær.

June fra Idrettskulen er tilstede og registerer alle.

 

29 okt 2020

Ridning for 3 og 4 klasse fra alle skoler

Håndball for 1 og 2 klasse fra alle skoler

Bytte av parti fra uke 43.

1.parti er alle 3. og 4 klassinger fra alle skoler møter på Kyte, Voss Hestesportsenter, Reppavegen 745.

Merk delt oppmøte pga gruppene ikke kan være for store pga av hestene.

3 klassinger møter 16:30 - 18:00

4 klassinger møter 18:15 - 19:45

NB: Barna skal først gå gjennom en powerpoint der det informeres om hva de skal gjøre. Hver barn SKAL også følges av en voksen da det er vitkig at hestene ikke blir redde. Evt max 2 barn på en voksen.

Klær til utebruk og etter været. Det er god parkeringsmuligheter. 

June fra idrettskulen er tilstede og registerer alle.

 

2.parti Håndball for 1 og 2 kalssinger alle skoler oppmøte i Voss Idrettshall.

Tid kl 17:00 -18:00. Ha på innesko og treningsklær.

Ragnhild fra Idrettskulen er tilstede og registerer alle.

 

Dersom noen trenger skyss, meld ifra til June eller Ragnhild.

Alle barn må komme på riktig tid og gruppa da det er maks antall på hvor mange en kan være pga Covid-19.