Torsdag 5 november

Tid: 17-18 for alle.

 

Ber om at levering og henting foregår utenfor hallen.

(mulig å gjøre unntak hvis det er vanskelig for barnet, gi beskjed på forhånd)

 

Vi har delt inn i to parti. Partiene gå inn i hallene hver for seg.

 

Parti 1:

Er alle 1 klassinger fra alle skoler

2 klassinger fra Gullfjordungen og Gjernes.

 

Parti 2:

2 klassinger fra Vangen

3 klassinger fra alle skoler

4 klassinger fra alle skoler

 

Vi roper opp når det er klart til å gå inn i hallen.

Minner om at alle må ivareta smittevernsreglene

Her må vi også ha hjelp av til sammen 6 foreldre for at treningen kan gjennomføres på best måte

Kommenter under hvem som stiller

Husk å melde inn fravær på forhånd