Per i dag har me diverre ikkje plass til fleire born. Me vil leggja ut informasjon dersom det vert ledige plassar.