1. parti: 
Alle 1. klassingar
Alle 2. klassingar frå Gjernes og Gullfjordungen
 
2. parti:
2. klassingar fra Vangen
Alle 3. klassingar
Alle 4. klassingar 
 
1. parti møter kl 17-18 
2. parti møter kl 18-19
 
2. parti kan ikkje gå inn før 1 parti har gått ut. 
Ber om at 2. parti ventar utanfor til dei blir henta. 
Ingen foreldre får bli med inn. (Unntak kan gjerast, gi beskjed på førehand)
 
Hugs innesko og drikkeflaske. 
 
Gi beskjed ved fråvere.
 
Foreldre som vil hjelpa til kan melda seg.