På grunn av kurs desse to dagane må fellestreninga på Vangen skule diverre avlysast. 

Vel møtt på trening att frå måndag 23.11.