Ettersom smittestiuasjonen på Voss er litt uøvesikteleg for tida, ser me oss diverre nøydd til å AVLYSE idrettskulen imorgo torsdag 19/11.

Me fylgjer med på utviklinga og kjem tilbake når det er ny status på smittesituasjonen.