Rennet er utsatt grunna snømangel.

https://www.skiforbundet.no/hordaland/aktuelle-saker/2020/12/voss-sparebankrennet-er-utsatt/?fbclid=IwAR1Vxv9mKE3nO9-S1Z-7po1uJoyNtpFHtP4FXo9BvDbUDJkL1q9VM-r3sG4