Vonleg er me i gang att med innandørstreninga om 14 dagar.