Terminlistemøtet vert tysdag 2/2 kl. 18. Vi sender ut e-post til medlemmane med nærare informasjon om stad og forslag til terminliste.
Styret vil og oppmoda medlemmane om å delta på digitalt kurs i løypeteikning med Purple Pen. Gruppa betaler kursavgifta. Det er sett opp to kursdatoar: 18. januar og 26. januar. Påmeldingsfrist for første kurset er i kveld 13. jan. Frist for det andre kurset er 20. januar. Kurset høver for alle over 14 år. Les meir i vedlagt invitasjon.
Ta kontakt med Tone om du treng hjelp til påmeldinga.