I samsvar med dei nye smittevernsreglane frå Regjeringa, kan me no på nytt driva trening innandørs for grupper under 20 år. Gruppestorleiken er stadig 20 personar, og ein skal bruka handvask/antibac og i best mogeleg grad ta omsyn til avstandsregel. 

Konkurransar/kampar innandørs skal ikkje haldast. 

Lukke til med god trening frametter. 

Hovudstyret