Årsmøte i Voss Idrottslag 2021

Baskettball      03.febr. kl.18.30, idrettsh., møterom

Idrettsskulen   15.febr. kl.18.00, idrettsh., lagsrom

Turn                15.febr. kl.19.00, idrettsh., lagsrom

Tennis             15.febr. kl.19.00, idrettsh., møterom

Nordisk            17.febr. kl.19.00, idrettsh., møterom

Orientering       18.febr. kl.19.00 på Teams, sjå heimesida

Symjing            25.febr. kl.18.00, Vossabadet 2.høgd

Friidrett            01.mars kl.19.30, Idrettsh., lagsrom

Alpin                01.mars kl.19.00, Varmestova Bavallen

Hovudlaget       24. mars kl.19.00,  Fleischer´s hotell

Vanlege årsmøtesaker i samsvar med vedtektene.
Framlegg må vera styra i hende 2 veker før årsmøtet.

Styret i hovudlaget/gruppestyra.