Me er no godt i gang med treninga som me har på Voss gymnas og på Vgs i Skulestadmoen. 

Oversikt over treningstider finn du i menyen.

VEL MØTT TIL TRENING