Me er no godt i gang med treninga som me har i idrettshallen og på Vgs i Skuleatadmoen. 

Oversikt over treningstider finn du i menyen.

VEL MØTT TIL TRENING