Her framlegg til terminliste for 2021. Ber om de som står som ansvarlege og medhjelparar, noterer seg dette. Det kjem også eigen e-post med info til arrangørane med instruks og info slik som tidlegare år.