Som ei lokal forankra bedrift har Voss Fiber eit sterkt ynskje om å bidra lokalt på Voss. Saman med deg som kunde, ynskjer bedrifta å støtta lokal frivilligheit, idrett og kultur. 
Voss Fiber-tilskotet gjev deg som kunde moglegheit til å velja eit lag eller ein organisasjon på Voss som dei ynskjer å støtta med eit tilskot på kr 300 kvart år. 


Om du er kunde hjå Voss Fiber kan du støtta Voss IL med 300 kroner.

Gå til www.vossfiber.no/miside for å gi di støtte.