StipendÅrsmøtet vart halde på Fleischer's hotell onsdag 24.03. På møtet vart det delt ut heider, ære og stipend.
 
Dugnadspokalen fekk Arnstein Aas for framifrå innsats for skisporten på Voss - både som rennleiar og for arbeidet med løypetraseane i Voss ski og tursenter.
 
Stipenda i år, gjeve av Voss Sparebank, gjekk til dei unge og dyktige utøvarane Ingrid Marie Jersin Søgaard (alpin), Marte Senderud Wæhle (langrenn) og Martinius Ophaug Røthe (langrenn).
Pokalan til beste kvinnelege og mannlege utøvar i laget fekk Anna Bryn Mørkeset og Sjur Røthe.
Referat/protokollen frå årsmøtet kan de lesa her: Referat årsmøte