Treningsopplegg frametter våren:

Måndag og onsdag kl.17.00 - trening for alle frå 11 år - årsklasse 2010 og eldre

Onsdag kl.17-18: Rekruttrening - årsklasse 2011-2014

Treninga frå 11 år varer frå 1-1,5t. Det vil seia at dei som vil og har høve kan få trena på den øvinga dei ønskjer den siste halve timen.   

VEL MØTT TIL TRENING!