Sjå vedlegg for kven som skal kosta gatene dei ulike helgene og kor det skal kostast.