Torsdag 13.5 er det O-løp på Ukvitne, Bulken. NB!!  Start mellom kl 12 og 13.

Merka frå avkøyrsel til Bulken frå E16. N-løype, kort, mellom og lang. Dette er eit flott skogsområde med skogsvegar, stiar, myrar og bekkar. Nybyrjar og kortløypa er lagt langs tydelege leieliner.

Velkomen!!