Me opnar banane med Open dag onsdag 19.5 kl 17-20. Tilgjenge for alle,  forkunnskapar ikkje naudsynt. Dette vil me ha kvar onsdag framover.

 Følg med på Facebook Tennisgruppa VossIL for info og løpande informasjon.