Det vert som det alt er annonsert trening måndag 29.06.
Onsdag 30.06 arrangerer me eit lokalt hopp- og kaststemne for alle frå 10 år. Treninga for rekruttar opp til 9 år er avslutta, men me satsar på eit tilbod frå skulestart til hausten.
Stemna på onsdag startar med høgde kl 17.15. Deretter vert det lengde før me held fram med kast. Øvingane vert avslutta kl.19.00.
 
Det har diverre vore lite frammøte på treningane i det siste. Dersom deltakinga vert større - og det håpar me på, vert det fellestrening i 14 dagar til før me tar sommarferie. 
 
Vel møtt!