Voss IL tilbyr skileik/trening for 1.til 6. klasse kvar tirsdag mellom kl. 18.00 og 19.00.  Me starter opp tirsdag 15. Oktober.

Me startar med barmarkstrening (leikprega aktivitetar) 
på Vangen skule. Når det vert snø, vert treningane på skistadion.